Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia

Lokalizacja

województwo: zachodniopomorskie
powiat: Powiat pyrzycki
gmina: Pyrzyce
miejscowość: Pyrzyce

Informacje

Typ szkoły / placówki: Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia
Poznańska 2
74-200 Pyrzyce
Poczta: Pyrzyce
telefon: 0915704219
fax: 0915704219
strona internetowa: www.psmpyrzyce.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia (Pyrzyce), jest to Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia.

Statystyka

Liczba uczniów: 93
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 5
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 6
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 5.1

Organ prowadzący

Gmina
województwo: zachodniopomorskie
powiat: Powiat pyrzycki
gmina: Pyrzyce